Đà Nẵng triển khai kế hoạch tiêm vaccine toàn thành phố

Ngày đăng: 18/07/2021

Mục tiêu chung phòng, chống dịch chủ động bằng việc sử dụng vaccine phòng COVID-19 cho các đối tượng nguy cơ và cộng đồng.

- Mục tiêu cụ thể: Trên 90% người trong độ tuổi tiêm chủng được tiêm đủ mũi vaccine phòng COVID-19 theo từng đợt phân bổ vaccine.

- Đạt tiến độ tiêm chủng nhanh nhất khi nhận đủ số lượng vaccine phòng COVID-19 (dự kiến 20.000 người/ngày).

- Đảm bảo an toàn, hiệu quả khi sử dụng vaccine phòng COVID-19 và phòng lây nhiễm COVID-19 trong quá trình tiêm chủng.

 

 

Toàn bộ người dân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong độ tuổi có chỉ định sử dụng vaccine theo khuyến cáo của nhà sản xuất; trong đó ưu tiên cho lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch và lực lượng tuyến đầu trong thúc đẩy, phát triển kinh tế...

Phạm vi triển khai: Trên quy mô toàn thành phố, trong đó ưu tiên cho: Các khu vực đang có dịch;  Các quận, huyện có khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đông công nhân và dân cư.

Dự kiến các đợt triển khai: Căn cứ khả năng cung ứng vaccin ecủa Bộ Y tế, dự kiến các đợt triển khai như sau:

Đợt 1: Triển khai tiêm mũi 2 cho các đối tượng đã tiêm mũi 1 và tiêm mũi 1 cho các đối tượng được quy định trong Kế hoạch này.

Trong đó ưu tiên:

- Lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch;

- Lực lượng tuyến đầu trong thúc đẩy, phát triển kinh tế (ưu tiên trước cho các đối tượng công nhân, người lao động thuộc các khu công nghiệp, các cơ sở sản xuất, kinh doanh từ 1.000 người trở lên trên địa bàn thành phố);

 

 

- Người cung cấp dịch vụ thiết yếu (ưu tiên trước cho các dịch vụ như: lương thực, thực phẩm, dược, vật tư y tế, xăng dầu, điện, nước, ngân hàng, hàng không, vận tải, du lịch, viễn thông, bưu điện);

- Các cơ quan, đơn vị thường xuyên tiếp xúc với nhiều người.

Các đợt tiếp theo: Tiếp tục triển khai tiêm mũi 2 cho các đối tượng đã tiêm mũi 1 và tiêm chủng cho các đối tượng còn lại được trong Kế hoạch này.

Button phone
Gọi Ngay
Button messenger
Chat ngay